Amics de ca l'Arenas

La conferència de Lluís Comeron i Graupera

Foto Ll. Comerónunnamed

El Degà del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, Lluís Comerón  i Graupera, el dimecres 15 d’octubre, ens va oferir una lliçó magistral sobre els reptes amb que es troba l’arquitectura avui i les possibles direccions per encaminar el futur de les ciutats des d’una perspectiva social i convivencial. Amb l’exposició de gràfics i dades del moment actual anà desgranant els aspectes més prioritaris que cal cercar solucions.

L’arquitectura, avui, ha deixat un fons permanent d’actuacions que s’originaren en uns anys de desenvolupament descontrolat que queden aparcades per la necessitat de trobar altres vies més d’acord amb els moments actuals, la reconsideració d’unes línies mestres, la qual cosa fa que el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya es replantegi noves actuacions per arribar a l’arquitectura que cal fer d’ara endavant.

Lluís Comeron i Graupera, exposà uns punts concrets que considera elements necessaris per donar forma i contingut a una nova manera d’actuar dels estaments i els professionals del món de l’arquitectura. Enfocà possibles solucions i feu palès que el futur de la construcció passa, en part, per racionalitzar necessitats socials amb l’oferta i la demanda. Així com una implicació generalitzada.

El col·loqui fou molt posat en concretar els plantejaments del conferenciant i altres aspectes més generals. La nombrosa assistència va seguir amb molt interès les explicacions de l’actual Degà del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.

Deixa un comentari