Amics de ca l'Arenas

EL LLEGAT DE CA L’ARENAS: PASSAT, PRESENT I FUTUR

???????????????????????????????Ca l’Arenas Centre d’Art del Museu de Mataró obrí les portes l’1 de juliol de 2006, vuit anys després de la defunció de Jordi Arenas, havent destinat com a marmessors, Pilar Salicrú, Santiago Martínez (advocat), Antoni Luis i Francesc Masriera; els quals han procurat seguir la voluntat del testador, davant les variants que han anat sorgint en una llarga i complexa negociació amb l’Ajuntament de la ciutat, amb el resultat que tots podem contemplar. Un resultat que ha triplicat la capacitat de l’immoble i s’hi manté un funcionament amb prou regularitat. El cas és, però, que hi ha aspectes –així ho van explicar els marmessors- que no s’han materialitzat o s’han produït amb desviaments que caldria reconsiderar

El dimecres 29 d’abril els marmessors, Antoni Luis, Marcel Martínez i Francesc Masriera, van exposar els resultats d’una tan llarga gestió, que consideren no acabada i que volen continuar incidint per millorar el Centre d’art que tenia al cap Jordi Arenas. Així ho expressà l’advocat Marcel Martínez, després de manifestar que degut a la defunció del seu pare va decidir entrar a la marmessoria, per suplir la seva absència. Francesc Masriera centrà la seva participació en com era i com ha quedat l’immoble senyorial de la família Arenas, la seva ampliació i la utilització que se’n fa actualment. Finalment, Antoni Luis va posar la nota en les desviacions i deficiències que s’haurien de corregir.

Deixa un comentari