Amics de ca l'Arenas

Conferència sobre Noucentisme

???????????????????????????????Com es preveia, la conferència UNA APOLOGIA DEL NOCENTISME: CULTURA, ESTÈTICA I POLÍTICA PER A LA CATALUNYA DEL NOU-CENTS, el dijous 21 de gener, va aplegar una molt bona assistència de públic, interessat per conèixer l’encaix d’aquest important moment de principis del segle XX en la història de Catalunya. Joan Safont i Plumed ens oferí una descripció amena i ordenada d’aquest període tan bàsic per la modernització del país. Situà els seus inicis preparatoris en la recuperació nacional de la segona meitat del segle XIX, amb la Renaixença, l’entrada en el camp polític amb Les Bases de Manresa i la publicació de Lo catalanisme (1886), de Valentí Almirall.

Va ser el 1906, que es va editar La nacionalitat catalana, d’Enric Prat de la Riba  i Eugeni d’Ors, Xènius, definí com a Noucentisme el moviment, en uns articles publicats a La Veu de Catalunya, denominats Gloses. El Noucentisme va aconseguir la seva màxima expressió en establir-se la Mancomuniat de Catalunya, sota la presidència d’Enric Prat de la Riba i, a la seva defunció, subtituït per Josep Puig i Cadafalch.

La conferència va comptar amb el suport d’una col·lecció de fotografies seleccionades, que van acompanyar el relat de Joan Safont i Plumeb, periodista, escriptor, historiador especialitazat en temes polítics, artístics i culturals del segl XIX i primera meitat del XX. Política, art plàstic, literatura, poesia, urbanisme, renovació escolar, biblioteques… va ser analitzat amb precisió i estudi. La complexitat del període no li va ser problema per oferir una visió clara i àmplia de l’època.

Deixa un comentari