La conferència de Lluís Comeron i Graupera

El Degà del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, Lluís Comerón  i Graupera, el dimecres 15 d’octubre, ens va oferir una lliçó magistral sobre els reptes amb que es troba l’arquitectura avui i les possibles direccions per encaminar el futur de les ciutats des d’una perspectiva social i convivencial. Amb l’exposició de gràfics i dades del moment […]