EL MOSAIC DEL MENJADOR DE CA L’ARENAS REPRODUÏT

Joan Solà i Armengol, que les sap totes quant a tractament de materials i modelació de les formes, ens ha sorprès ara amb unes reproduccions reduïdes dels mosaics hidràulics que embellien el paviment de les cases de finals del segle XIX i mitjans del XX. Una de les reproduccions és la del menjador de la […]